Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem
webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich
ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních
údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o
ochraně osobních údajů).


Kdo je správce?
Jsme společnost zen&Jo s.r.o., IČO 06510647, se sídlem Poříčí 566,
517 01 Solnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40382, zastoupena Johanou
Vozdekovou, jako jednatelkou. Provozujeme webové stránky
www.zenandjo.com, www.zenandjo.cz, www.johanavozdekova.cz


Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou
osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a
vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou
pomáhat.


Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás
kontaktovat na tel. čísle +420 603 311 857 nebo na e-mail:vozdekovaj@gmail.com 

Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme
veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména
zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:


1. budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného
    právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění
    smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
2. plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před
    zahájením zpracování osobních údajů
3. umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění
   vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.


Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z
následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):


1. Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně
korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např.
zaslání přístupů do online kurzu, koučinkového programu, konzultací,
vstupenek na přednášku, dodání knihy či jiného zboží.
2. Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně
potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a
evidenci daňových dokladů.
3. Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a
kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu –
zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z
oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše
novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud
nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě
vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.
Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vám jeho
práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas
odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
4. Fotografie a video záznamy ze seminářů
Na některých našich živých akcích – školeních, seminářích, …
pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie
používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video
záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů
nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci
a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte
nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt,
pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v
konkrétních případech neuvedli jinak.


Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP
adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení
zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem
správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší
služby.


Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho
souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který
neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém
počítači v internetovém prohlížeči zakázat.


Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních
technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je
jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná
(aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují
zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.


Zabezpečení dokumentů našich klientů
V případě, že naše práce vyžaduje práci s
dokumenty, využíváme chráněného systému na Google drive a naši
klienti zde mají vždy svoji složku pod spisovou značkou, nikoliv jménem.
Přístup ke složce je chráněn heslem. Složky našich klientů uchováváme
1 kalendářní rok od skončení konzultací, poté je vždy smazán. Veškerá
dokumentace ke schůzkám s klienty je uzamčena v bezpečném
prostoru.


Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům, kromě klientů využívajících naše konzultační
služby (osobně či po Skype) mají přístup naši zaměstnanci a
spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti
bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských
operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které
nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací
zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s
GDPR.


Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

 • Facebook
  Google – Google Analytics
  Účetní firma
  Mail Chimp – newsletter
  WIX – doména webových stránek
  Shoptet - software pro zpracování objednávek


Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či
zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám
však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást
minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na
sebe.


Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které
zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské
komise.


Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete
chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás
prostřednictvím e-mailu: vozdekovaj@gmail.com


Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se
zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve
lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální
nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že
zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme
zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud
jste vznesl námitku proti zpracování.


Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např.
odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání
obchodních sdělení.)


Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme
na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V
takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého
systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění
práva na výmaz potřebujeme 30 dní.


V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím
evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V
tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou
vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na
e-mail.


Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se
zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro
ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o
tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a
případné pochybení napravit.


Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či nabídku produktů a služeb vám zasíláme, jste-li
náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho
souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů
stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří
budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato
mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez
vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí
straně.